En stickad lägenhet – vilket projekt!


KNITTING HOUSE24 januari – 3 mars 2013


Ett projekt av Elin Strand Ruin
och The New Beauty Council

Knitting House är en stickad version av en lägenhet med tre rum och kök på Oslogatan 8 i Stockholmsförorten Husby. Detta konstprojekt, av Elin Strand Ruin, arkitekt och konstnär, i samarbete med curator Annika Enqvist/ The New Beauty Council, kom till hösten 2010 då en grupp av konstnärer, arkitekter, studenter och boende i området tillsammans noggrant undersökte och med hjälp av 12 stickmaskiner skapade en reproduktion av denna för detta miljonprogramsområde typiska standardlägenhet. Knitting House syftade till att undersöka hur man kan skapa nya sammanhang där olika sociala grupper har möjlighet att mötas och diskutera frågor kopplade till bostaden, arkitektur och stadsplanering. Genom att koppla ihop textilt handarbete med arkitektur blev projektet också till ett påtagligt fysiskt verk, en gemensam publik manifestation och en plats för undersökande, spekulation, fantasi och utbyte av livserfarenheter.


Läs mer på: http://www.arkitekturmuseet.se/utstallningar/knittinghouse/

Efter draperiet kanske vi ska sticka en GarnBoa?

Marie